Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://kauppuri5.fi.

Kauppuri 5 Oy

2327478-4

Oulu

Yhteys: aki.mursu (a) kauppuri5.fi / 020 749 5001 / yhteydenottolomake alapuolella.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Yhteydenottolomakkeet

Kun sivuston käyttäjät jättävät yhteydenottopyyntöjä sivustolle, keräämme yhteydenottolomakkeessa olevat tiedot.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle. Tunnistettuja upotettuja sisältöjä haetaan mm. Facebookista.

Analytiikka

Käytössämme on Google Analytics -analytiikkatyökalu. Googlen tietosuojaselosteen löydät osoitteesta: https://policies.google.com/privacy/update

Google Analytics palvelussa säilytämme evästetietoja 14 kuukauden ajan.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Käytämme evästeitä verkkosivuilla kirjautumisen mahdollistamiseksi. Kolmannen osapuolen evästeitä käytetään mm. Google Analyticsin ja Facebookin myötä. Hyväksyt evästeiden käyttämisen käyttämällä sivustoa.

Facebook-mainonnan kohdennuksessa verkkosivun evästeitä voidaan käyttää enintään 180 päivän ajan.

Verkkokauppa (Lahjakortti)

Kerättävät tiedot:  henkilön nimi, maksajan/ostajan osoite, sähköposti. Tämän lisäksi mahdollinen saajan nimi ja osoite.

Ostajan taikka vastaanottajan tietoja EI myydä eikä luovuteta eteenpäin.

Ostajalle taikka vastaanottajalle EI lähetetä postitse/sähköpostitse markkinointiviestejä Kauppuri 5 Oy:n toimesta.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien / verkkokaupassa tuotteita ostavien (jos sellaisia on) käyttäjätiedot. Verkkokaupan asiakkaiden tietoja säilytetään maksimissaan yksi (1) vuosi. Sivuston varsinaisilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet ostanut lahjakortin, tai lähettänyt yhteydenottopyynnön, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Yhteystiedot

Yhteys: aki.mursu (a) kauppuri5.fi / 020 749 5001 / yhteydenottolomake alapuolella.

Kauppuri 5 Oy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 28.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kauppuri 5 Oy

Kauppurienkatu 5, 90100 Oulu

2327478-4

Oulu & Tampere

Yhteys: aki.mursu (a) kauppuri5.fi / 020 749 5001 / yhteydenottolomake alapuolella.

2. Yhteyshenkilö / tietosuojavastaava

Aki Mursu
Kauppurienkatu 5, 90100 Oulu
puhelin 020 749 5001

3. Rekisterin nimi

Kauppuri5.fi verkkosivun/verkkokaupan käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen.

5. Rekisterin sisältö ja tietojen säilytysaika

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi, toimitusosoite, postitusosoite, sähköposti ja puhelinnumero.

Tietoja säilytetään maksimissaan yksi vuosi ostotapahtumasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu, kun asiakas itse kirjaa tiedot palveluun. Myös rekisterinpitäjä voi lisätä, päivittää ja poistaa tietoja asiakkaan pyynnöstä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilötietoja siirretään Ebrand Group Oy:lle, joka on rekisterinpitäjän yhteistyökumppani palvelun toteuttamisessa ja ylläpidossa. Ebrand Group Oy ei luovuta tai siirrä tietoja eteenpäin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään operaattoritasoisissa laitetiloissa Suomessa. Palvelimien fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää palvelimen ja käyttäjän selainohjelmiston välillä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee toimittaa allekirjoitettu tarkastuspyyntö edellä kohdassa 1. tai 2 mainittuun osoitteeseen. Pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä tarkastuspyynnön jättämisen yhteydessä. Tarkastuspyynnöstä on käytävä ilmi pyynnön tekijän yhteystiedot.

Tarkastusoikeutta voi toteuttaa maksutta yhden (1) kerran vuodessa, minkä jälkeisiltä kerroilta rekisterinpitäjä perii tietojen antamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista kohtuullisen korvauksen. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Rekisteröidyn oikeus saada virheellinen tieto oikaistuksi

Mikäli rekisteröidyn henkilön tiedoissa on virheitä tai ne ovat tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita, voi hän esittää rekisterinpitäjälle vaatimuksen tietojen korjaamiseksi. Vaatimuksesta on käytävä ilmi rekisterin nimi, vaatimuksen esittäjän nimi ja tarpeelliset yhteystiedot sekä se, miltä osin rekisterissä olevia tietoja on korjattava, millä tavalla niitä on korjattava sekä perustelut kyseiselle toimenpiteelle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle edellä kohdassa 1. tai 2 mainittuun osoitteeseen. Pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä pyynnön jättämisen yhteydessä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos rekisterissä oleva henkilö katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, on hänellä oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisterissä olevan henkilön asuin- tai työpaikka sijaitsee tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.